lesson

KPSS-Eğitim Bilimleri

star
star
star
star
star
Hakkında
Gelişim Psikolojisi Konuları
Gelişim Psikolojisi,
Biyolojik Gelişim,
Bilişsel Gelişim,
Ahlâk Gelişimi,
Kişilik Gelişimi
Öğrenme Psikolojisi Konuları 
Öğrenme Psikolojisine Giriş,
Klasik Koşullanma,
Bağlaşımcılık Kuramı,
Bitişiklik Kuramı,
Edimsel Koşullanma Kuramı,
Gestalt Kuramı,
Bilgi İşleme Kuramı,
İşaret - Gestalt Kuramı
Sosyal Öğrenme Kuramı
Program Geliştirme Konuları
Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar,
Türk Eğitim Sistemi,
Eğitimde Program Kavramı ve Program Türleri,
Program Geliştirme ve Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri,
Program Geliştirme Yaklaşım, Model ve Tasarımları,
Program Tasarısının Hazırlanması,
Programın Denenmesi Değerlendirilmesi Programa Süreklilik Kazandırılması,
Program Geliştirmede Yeni Anlayışlar ve Yönelimler ve
Eğitim Öğretimde Planlama
Ölçme ve Değerlendirme Konuları
Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar,
Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler,
Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları,
Test ve Madde İstatistikleri
İlke ve Yöntemleri Konuları
Eğitimle İlgili Temel Kavramlar, Öğretim İlkeleri ve Öğretim Stratejileri,
Öğretme-Öğrenme Yaklaşımları (Modelleri-Kuramları),
Öğretim Yöntemleri,
Öğretim Teknikleri,
Kavram Öğretimi,
Öğrenme Stratejileri,
Öğrenme Stilleri ve Üst Düzey Zihinsel Beceriler
Rehberlik Konuları
Çağdaş Eğitim Anlayışı, Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri,
Özel Eğitim Hizmetleri,
Rehberlik Hizmet Alanları,
Rehberlik Türleri ve Mesleki Danışma Kuramları,
Bireyi Tanıma Teknikleri,
Psikolojik Danışma Kuramları,
Okullarda Karşılaşılabilecek Bazı Sorunlar ve Rehberlik Hizmetlerinde Öğretmen-Öğrenci İlişkileri ile
Rehberlik Örgütlenme Sistemi

Değerlendirmeler
4.9
star star star star star
star star star star star
star star star star star_border
star star star star_border star_border
star star star_border star_border star_border
star star_border star_border star_border star_border
timer

Kursa/Eğitime Katıl

Kurs detaylayrına erişim

Kayıttan Dersler
600 ₺500

İletişim
0543 425 98 87
0543 425 98 87
0543 425 98 87
info@rotasinav.com